Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Bedrijfsongeval en letselschade

Een onderwerp waarover vaak geprocedeerd wordt, is de aansprakelijkheid van werkgevers voor de schade die medewerkers tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden lijden.

Contact opnemen

Persoonlijk en deskundig advies op maatOnze letselschade specialisten helpen u graag.

Artikel 7: 658 Burgerlijk Wetboek

De wet bepaalt in artikel 7: 611 BW dat een werkgever zich als “goed werkgever” moet gedragen ten opzichte van zijn werknemers. Dat is een hoofdregel die verderop in artikel 7: 658 BW wordt uitgewerkt en verder in de rechtspraak vorm heeft gekregen.

Zorgplicht werkgever

Wanneer iemand tijdens zijn werk gewond raakt en schade lijdt, is de werkgever hiervoor in beginsel aansprakelijk. De werkgever kan zijn aansprakelijkheid afwenden als hij bewijst dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Die zorgplicht reikt erg ver. Een werkgever moet gevaren signaleren, maatregelen treffen om deze gevaren op te heffen, veiligheidsmiddelen beschikbaar stellen (bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, vest, schoeisel), medewerkers instrueren over het gebruik daarvan én er op toezien dat deze instructies worden nagekomen. Het lukt een werkgever daarom niet vaak te bewijzen dat hij zijn zorgplicht voldoende heeft nagekomen.

De werkgever is niet aansprakelijk wanneer hij bewijst dat de werknemer zichzelf opzettelijk letsel heeft toegebracht.

Onderzoek door Inspectie SZW 

De vraag of een werkgever aansprakelijk is voor schade, moet worden beantwoord aan de hand van de feiten die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. Deze toedracht wordt meestal heel zorgvuldig vastgelegd. Vooral wanneer door een bedrijfsongeval ernstig letsel ontstaat. De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie) verzorgt dit onderzoek.

Aansprakelijkheidsrecht

Onze letselschadeadvocaten zijn allemaal opgeleid in het aansprakelijkheidsrecht. Zij zijn goed in staat te beoordelen of een werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die wordt geleden.

Contact

Hebt u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

neem contact met ons op

Gerelateerde artikelen

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | Website door Webba