Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

zoeken

Bijsluiter kosten rechtsbijstand

In Nederland is in de wet vastgelegd dat de kosten van rechtsbijstand door de aansprakelijke partij moeten worden vergoed. In de meeste gevallen (95%) verhalen wij onze kosten volledig op de aansprakelijke verzekeraar en merkt het slachtoffer daar niets van. Dit geldt wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend en de schade buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) in onderling overleg kan worden vastgesteld.

De orde van advocaten heeft aanbevolen om met betrekking tot het declareren afspraken te maken en deze ook schriftelijk vast te leggen. Deze bijsluiter is bestemd voor zowel cliënten als verzekeraars.

Contact opnemen

Persoonlijk en deskundig advies op maatOnze letselschade specialisten helpen u graag.

Kosten buiten rechte

1. In letselschadezaken is de cliënt de eigenlijke opdrachtgever van de advocaat en daarmee ook zijn debiteur.

2. Als de aansprakelijkheid voor het ongeval, medische fout of beroepsziekte volledig is erkend, vormen de kosten van de deskundige bijstand in beginsel schade voor de cliënt. Op grond van artikel 6:96 BW kunnen die kosten worden verhaald, voor zover ze redelijk zijn.

3. De kosten van deskundige hulp zijn niet alleen beperkt tot de kosten van Wolthers Jagersma Advocaten. Ook de kosten van de medisch adviseur, arbeids- of reïntegratiedeskundigen en andere adviseurs komen voor vergoeding in aanmerking.

4. Als ten aanzien van de aansprakelijkheid een percentage eigen schuld van toepassing is, zal de schade niet volledig verhaalbaar zijn. Een gedeelte daarvan (gelijk aan de omvang van de eigen schuld) blijft dan voor eigen rekening. Dit geldt in die situatie ook voor de kosten van rechtsbijstand.

5. De cliënt zal het niet te verhalen gedeelte van de declaratie van Wolthers Jagersma zelf moeten voldoen, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

Kosten bij een gerechtelijke procedure

6. Wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk is om schade te verhalen, kan voor de kosten van juridische bijstand een andere regeling gelden, afhankelijk van de noodzakelijke procedurevorm. In dat geval zullen specifieke afspraken worden gemaakt. De cliënt ontvangt van Wolthers Jagersma Advocaten geen declaratie zonder dat daarover tevoren duidelijke afspraken zijn gemaakt, die bovendien schriftelijk zijn bevestigd.

Tarieven

7. Wolthers Jagersma Advocaten hanteert een basistarief van € 247,50 per uur1. Dit honorarium wordt vermeerderd met 6% kantoorkosten en 21% BTW.

8. De omvang van de schade en het noodzakelijke specialisme worden mede betrokken bij de beoordeling van de omvang van de buitengerechtelijke kosten. Wolthers Jagersma Advocaten brengt in verband hiermee een opslag van 20% van het basistarief (waarover 6% kantoorkosten en BTW is verschuldigd) in rekening bij een verhaalde schadevergoeding van meer dan € 75.000,=. Bij een verhaalde schadevergoeding van meer dan € 150.000,= brengt Wolthers Jagersma Advocaten op dezelfde wijze een opslag van 40% in rekening. Door onze gespecialiseerde praktijkuitoefening en onze ruime ervaring is de benodigde tijd om tot een goede advisering of aanpak te komen geringer dan die van niet specialisten, waardoor onze declaraties per saldo lager uitkomen.klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | web applicaties dotsolutions