Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Voorwoord

Op 1 juli 2010 is de Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. Door deze wet kan op eenvoudige wijze het oordeel van de rechter worden gevraagd over geschilpunten die tussen partijen tot een patstelling hebben geleid in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase.
De wetgever heeft daarmee een snellere en eenvoudigere afwikkeling van letsel- of overlijdensschadeclaims voor ogen gehad. Tevens werd met deze wet beoogd de rechtsontwikkeling te stimuleren.

Sinds de inwerkingtreding van deze wet is in de rechtspraak een wisselend beeld ontstaan over de reikwijdte van deze procedure. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de rechter kritisch toetst. Maar hoe kritisch is dat eigenlijk?

In de dagelijkse werkelijkheid van onze letselschadepraktijk liepen wij regelmatig tegen vragen aan. Is er wel sprake van een deelgeschil? Leent het verzoek zich voor behandeling in een deelgeschilprocedure? Wanneer wel, wanneer niet? In de praktijk is gebleken dat de deelgeschilrechter verzoeken ook regelmatig afwijst. Als dat gebeurt, blijft in sommige zaken ook een begroting van de met de deelgeschilprocedure gemoeide kosten achterwege.

Om deze vragen het hoofd te kunnen blijven bieden, ontstond de behoefte aan een naslagwerk voor eigen gebruik. Toen dat eenmaal gereed was, hebben we gemeend dit naslagwerk breder toegankelijk te maken, ervan uitgaande dat iedere belangenbehartiger op een of ander moment met deze vragen te maken krijgt.

In dit praktijkboekje treft u een bewerkte selectie aan van jurisprudentie die over de deelgeschilprocedure sinds de invoering daarvan tot en met het begin 2015 is verschenen. De bijdrage bevat samenvattingen van uitspraken die betrekking hebben op onderwerpen als de reikwijdte van de deelgeschilprocedure, de kostenbegroting en eventuele mogelijkheden van hoger beroep. Daarnaast wordt ingegaan op de zin en onzin van een aantal veelvoorkomende verzoeken. Ieder hoofdstukje wordt afgesloten met een apart kader “tips en conclusies” waarmee u uw voordeel kunt doen.

Wij hopen met deze bundel een praktisch naslagwerk te bieden dat u kunt raadplegen wanneer u onverhoopt vastloopt in uw onderhandelingen. Het is daarbij onmogelijk om alle verschenen uitspraken te bespreken. U begrijpt dat wij daarin keuzes hebben moeten maken. Om het boekje makkelijk te kunnen gebruiken, zijn de wettekst en de Memorie van Toelichting integraal opgenomen.

 

Juni 2015

Wolthers Jagersma Advocaten B.V.

neem contact met ons op

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | Website door Webba