Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

1. Inleiding in de deelgeschilprocedure

De deelgeschilprocedure heeft tot doel de afhandeling van letsel- en overlijdensschade te versnellen en te vereenvoudigen. De toegang tot de rechter is laagdrempelig en voor een benadeelde minder kostbaar dan een dagvaardingsprocedure. Partijen hebben hierdoor een extra instrument om vastgelopen onderhandelingen te doorbreken.

De procedure is geregeld in artikel 1019w tot en met 1019cc van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).[1] De deelgeschilprocedure is een verzoekschriftprocedure. Zij kan door een benadeelde of aansprakelijke partij, zowel eenzijdig als op gezamenlijk verzoek, worden aangespannen (artikel 1019w lid 1 Rv). Het verzoekschrift dient over het algemeen te worden ingediend bij de rechter die vermoedelijk bevoegd zal zijn van het geschil kennis te nemen in de hypothetische situatie dat door partijen een bodemprocedure zou zijn aangespannen (artikel 1019X lid 1 Rv). De behandeling van een deelgeschil zal vrijwel altijd mondeling zijn waarbij de rechter een actieve rol vervult bij de beslechting van het geschil. Ook na een uitspraak kan de rechter die actieve rol doorzetten door partijen in de vorm van een comparitie de gelegenheid te bieden om de verdere afhandeling van de zaak te bespreken of de mogelijkheid van een schikking te beproeven. Overigens kan zo’n comparitie na uitspraak ook op verzoek van partijen worden geïnitieerd (artikel 1019ij Rv).

Uitgangspunt is dat een benadeelde de kosten van een deelgeschilprocedure niet zelf hoeft te dragen. De kosten van de deelgeschilprocedure worden aangemerkt als buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 BW waardoor zij in beginsel voor rekening van de aansprakelijke partij komen (1019aa lid 2 Rv). Op grond van artikel 1019aa lid 3 Rv kan een slachtoffer, behoudens misbruik van procesrecht, niet worden veroordeeld in de proceskosten van zijn wederpartij.

Tegen een deelgeschilbeschikking staan geen directe rechtsmiddelen open (art. 1019bb Rv). Dit rechtsmiddelenverbod geldt niet wanneer zich doorbrekingsgronden voordoen. Via de weg van een bodemprocedure kan door partijen tussentijds verlof voor het indienen van een beroepschrift tegen de deelgeschilbeschikking worden gevraagd (artikel 1019cc lid 3 Rv). Van belang is dat de beschikking dan moet zien op een beslissing over een materieel geschilpunt. Dat houdt in dat een beslissing wordt gegeven op juridische vragen die betrekking hebben op het geschil zelf. Te denken valt aan geschillen over aansprakelijkheid, eigen schuld, verjaring en causaal verband.

[1] De wettekst en de Memorie van Toelichting op de deelgeschilprocedure zijn als bijlagen opgenomen.

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | zoekmachine marketing dotsolutions