Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

2.2 Geschillen over SVI of ongevallenpolis

Is de deelgeschilprocedure alleen van toepassing wanneer schadevergoeding plaatsvindt op basis van wettelijke aansprakelijkheid, of ook in zaken waar (schade)vergoeding plaatsvindt op basis van overeenkomst? Te denken valt aan de Schade Verzekering voor Inzittenden, de WEGAM-polis of de Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Rechtbank Arnhem, 2 mei 2011
ECLI:NL:RBARN:2011:BQ3863

Essentie
Een verzoek dat betrekking heeft op geschilpunten in het kader van een ongevallenverzekering of schadeverzekering inzittende, valt niet onder het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure zoals bedoeld in art. 1019w Rv.

Feiten en (aanleiding tot) het verzoek
A is in 2008 met haar auto op een voorligger gebotst en heeft als gevolg daarvan letsel opgelopen. Zij heeft vervolgens vergoeding van haar schade verlangd van RVS op grond van een ongevallenverzekering en schadeverzekering voor inzittenden. RVS heeft dat geweigerd en zich op het standpunt gesteld dat sprake is van fraude. In een deelgeschilprocedure verzoekt A de rechtbank om RVS te verplichten de schaderegeling ter hand te nemen. De rechtbank onderzoekt of de deelgeschilprocedure ook ziet op geschilpunten in een schaderegeling in het kader van een ongevallenverzekering of schadeverzekering inzittende.

Beslissing
De rechtbank overweegt dat artikel 1019 w Rv vereist dat het gaat om een deel van het geschil waarbij een ander aansprakelijk wordt gehouden. Nu A in wezen contractuele nakoming vordert van een verzekeringsovereenkomst met RVS, valt haar verzoek niet binnen het toepassingsbereik van de wet. De rechtbank onderzoekt vervolgens nog of de parlementaire geschiedenis aanknopingspunten biedt voor het openstellen van de deelgeschilprocedure voor contractuele geschillen over letselschade, maar komt tot de conclusie dat de wetgever dit niet heeft beoogd. Het verzoek wordt afgewezen.

Tips en conclusies:

Een geschil met de ‘eigen’ verzekeraar over schadevergoeding op basis van een verzekeringsovereenkomst zoals SVI of ongevallenpolis kan niet in een deelgeschilprocedure worden beslecht.

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | Website door Webba