Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Kostenposten of schadeposten letselschade

Voor een slachtoffer van letselschade kunnen de kosten hoog oplopen. Door de hulp van een letselschade advocaat in te schakelen kunt u achterhalen of de kosten verhaalbaar zijn op de veroorzaker van een ongeval.

Contact opnemen

Persoonlijk en deskundig advies op maatOnze letselschade specialisten helpen u graag.

Schadeposten

Ieder mens is uniek. In letselschadezaken geldt de regel, dat alle kosten die u heeft moeten maken ten gevolge van het ongeval, voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij vindt een vergelijking plaats tussen de situatie zonder ongeval en de situatie na ongeval. Veel voorkomende schadeposten zijn de volgende:

Medische kosten

Na een ongeluk met fysiek letsel krijgt u te maken met medische kosten. Veel kosten worden vergoed door de zorgverzekering. Maar u kunt ook geconfronteerd worden met kosten waarvoor u niet (aanvullend) bent verzekerd, zoals kosten van fysiotherapie of multidisciplinaire begeleidingstrajecten. Ook het eigen risico van de zorgverzekering vormt een schadepost.

Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u te maken met de kosten verbonden aan het verblijf  in het ziekenhuis (eigen risico) of revalidatiecentrum. Vaak worden er daarnaast kosten gemaakt voor het huren van een televisie, telefoonkosten, kosten voor nachtkleding, toiletgerei etc..  Tijdens en na de revalidatie kunt u aangewezen zijn op het gebruik van medische hulpmiddelen die gekocht of gehuurd moeten worden, zoals krukken of een rolstoel.

Reis- en verblijfkosten

Een opname brengt reiskosten met zich mee van familieleden die het slachtoffer tijdens een opname bezoeken. Deze kosten kunnen hoop oplopen bij langdurige opname of verpleging. Maar ook daarna kunnen reiskosten gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor controles in het ziekenhuis, bezoeken aan de bedrijfsarts of het UWV, bezoeken aan een fysiotherapeut etc.

Inkomensverlies

Omdat u gedurende kortere of langere tijd niet meer kunt werken of studeren, kunt u te maken krijgen met verlies van inkomen. U bent misschien niet meer tot overwerk in staat of raakt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Ook kunnen uw carrièrekansen zijn beperkt. De schade die hierdoor ontstaat, wordt op netto basis vergoed. Ook “zwarte” inkomsten horen te worden vergoed. Bewijstechnisch kan dat echter wel op moeilijkheden stuiten.

We beoordelen het verlies aan inkomen niet alleen op dit moment, maar kijken ook naar de toekomst. Wanneer het ongeval heeft geleid tot carrièreverlies, bijvoorbeeld het missen van een promotie, dan dient ook die schade te worden vastgesteld. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met verminderde pensioenopbouw door arbeidsongeschiktheid.

Verzorgingskosten

De kosten van (privé)verzorging en verpleging bij ernstig letsel zijn verhaalbaar.

Kosten huishoudelijke hulp

Wanneer u door het ongeval minder zelf in en om het huis kunt doen, moet u hulp van derden inroepen. Voorbeelden hiervan zijn huishoudelijke hulp, thuiszorg, het verzorgen van de tuin, het schilderen van het huis. De extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn onderdeel van de schade. Ook wanneer uw uitval wordt opgevangen door mantelzorgers (partner, ouders, buren) zijn de daarmee gemoeide inspanningen financieel waardeerbaar.

Smartengeld

Smartengeld is een bekend begrip, maar roept toch veel misverstanden op. Het is bedoeld als compensatie voor de immateriële schade: de pijn, uw verdriet en het verlies van levensvreugde. De begroting van smartengeld is sterk afhankelijk van de ernst van het letsel en de blijvende gevolgen. De persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer spelen daarbij ook een rol. Vaak is het smartengeld voor slachtoffers een van de belangrijkste schadeposten. Als schadevergoeding vormt het echter veelal een sluitpost in de onderhandeling. Dat is niet terecht. Lees meer over smartengeld

De kosten voor een letselschade advocaat

Veel slachtoffers zijn terughoudend met het benaderen of inschakelen van een letselschade-advocaat vanwege het kostenplaatje. Wat zij zich echter niet realiseren, is dat deze kosten, net als de schade, in de praktijk doorgaans gewoon verhaalbaar zijn op de veroorzaker van het ongeval. In de wet is namelijk vastgelegd dat de aansprakelijke partij verplicht is om de redelijke kosten van rechtsbijstand te vergoeden. In de meeste gevallen kost de inzet van een letselschade-advocaat het slachtoffer dus niets, omdat deze kosten verhaald kunnen worden.

Deskundig advies nodig?

Hebt u vragen? Wilt u deskundig advies. Neem dan nu contact op met ons op.

advies aanvragen

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | Website door Webba