Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Wie is verantwoordelijk voor de schade bij een ongeluk met een vrijwilliger

Vrijwilligers. Veel organisaties en sportclubs kunnen niet zonder. Zij vormen het hart van menig vereniging. Het is daarom belangrijk goed voor vrijwilligers te zorgen. Maar hoever reikt de zorgplicht voor de vrijwillige medewerker in een organisatie? Wie is er aansprakelijk voor schade die iemand lijdt tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk?

Bescherming werknemer

Wanneer een werknemer tijdens zijn werk (letsel)schade oploopt, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de schade. De werkgever zal moeten aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat iemand schade lijdt. Dit wordt de zorgplicht van de werkgever genoemd.

Onlangs heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen waarin werd beslist dat deze zorgplicht ook kan gelden voor vrijwilligers. Een vrijwilligster op een manege werd tijdens het testen van een paard uit het zadel geworpen, waardoor haar rechterarm brak en haar linkerelleboog werd verbrijzeld, met blijvend letsel tot gevolg. De vrouw was een uitstekend amazone. Het Gerechtshof bepaalde in deze zaak dat de manege aansprakelijk is voor de schade geleden door de vrijwilligster.

Bewuste roekeloosheid

De zorgplicht van een werkverschaffer (bijvoorbeeld een vereniging) is geen absolute garantie dat altijd de letselschade van een werknemer/vrijwilliger zal worden vergoed. Wanneer kan worden aangetoond dat de vrijwilliger door bewuste roekeloosheid of door opzet schade heeft opgelopen, is de werkverschaffer niet of minder aansprakelijk. In de wet is niet duidelijk vastgelegd hoever de zorgplicht reikt. De rechter zal zich in elk afzonderlijk geval moeten uitspreken. In de praktijk blijkt echter, dat zelfs als vrijwilligers onvoorzichtig zijn geweest, de vereniging toch vaak aansprakelijk wordt gehouden door de rechter.

Conclusie

Het werken met vrijwilligers is niet vrijblijvend. Wanneer een vrijwilliger tijdens zijn werkzaamheden schade lijdt, dan is de vereniging of organisatie in beginsel aansprakelijk, tenzij opzet of bewuste roekeloosheid kan worden bewezen. Het belang van een goede aansprakelijkheidsverzekering voor organisaties met veel vrijwilligers zal hiermee duidelijk zijn.

Verwante informatie

Verwante diensten

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Wolthers Jagersma advocaten


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | beter vindbaar dotsolutions