Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Wie is verantwoordelijk voor schade bij ongeluk met gladheid en vuurwerk?

December is een maand met twee gezichten. In en om het huis proberen we het gezellig te maken met lichtjes en kaarsen. Deze tijd van het jaar kent echter ook mindere kanten. Gladheid zorgt met regelmaat voor vaak ernstige ongevallen. En rond de jaarwisseling zijn er altijd veel vuurwerkslachtoffers te betreuren. Meestal zijn deze ongevallen te wijten aan overmacht of onzorgvuldig handelen. Onder bepaalde omstandigheden kan de aansprakelijkheid echter bij een ander liggen, waardoor de letselschade (deels) verhaald kan worden.

Letselschade na valpartij door gladheid

Bij gladheid wordt van iedereen verwacht dat hij (indien nodig) zich voorzichtig buiten de deur begeeft. Eigen verantwoordelijkheid en voorzichtigheid staan voorop. Toch kan onder bepaalde omstandigheden een derde aansprakelijk zijn voor letselschade die is ontstaan na een valpartij door gladheid. Het volgende voorbeeld getuigt hiervan. Een vrouw was in de vroege ochtend van een koude dag in februari op weg naar het metrostation. Onderweg was het niet glad. Op het metroperron aangekomen gleed zij echter op het spekgladde perron uit, waardoor zij meerdere breuken in haar rechterbeen opliep. De beheerder van het metrostation was de avond tevoren gewaarschuwd voor het mogelijk ontstaan van gladheid op de open perrons. Hij had echter nagelaten daar afdoende maatregelen tegen te treffen of waarschuwingen voor te geven. De rechter oordeelde dan ook dat in dit geval de beheerder van het perron aansprakelijk was voor de geleden schade van de vrouw.

Aansprakelijkheid bij letsel door vuurwerk

Ook bij het afsteken van vuurwerk gaat regelmatig iets mis. Vaak komt dit door roekeloos en overmoedig gedrag van degene die het vuurwerk afsteekt. Hij of zij is dan ook vaak zelf het slachtoffer. Maar in sommige gevallen is een onschuldige derde het slachtoffer. Vuurpijlen die uit de hand of vanuit omvallende onverzwaarde flessen worden afgestoken, zijn vaak ongeleide projectielen. Een voorbijganger kan hierdoor ernstig letsel oplopen. Ook kan er iets mis zijn met het vuurwerk zelf, zodat het te vroeg tot ontploffing komt. Dit overkwam een vrouw in de nieuwjaarsnacht van 2004. Een andere persoon stak een stuk vuurwerk af, dat op ongeveer 5 meter boven de grond tot ontploffing zou moeten komen. Echter één shot ontplofte op zeer geringe hoogte in het gezicht van de vrouw. Zij liep daardoor ernstig oogletsel op. Een groot aantal mensen was hier getuige van. De rechter oordeelde dat het hier inderdaad om een gebrekkig product ging, waarvoor de producent aansprakelijk is.

Verwante informatie

Verwante diensten

Advies

Wie er aansprakelijk is bij dit soort december-ongevallen is niet altijd duidelijk. De advocaten van Wolthers Jagersma Advocaten kunnen hierbij van dienst zijn met deskundig advies.


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | website realisatie dotsolutions