Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

De waarde ontwikkeling van smartengeld

Het Gerechtshof vergelijkt in een recent arrest de gestegen loterij prijzen met de waardeontwikkeling van smartengeld. Hoe dat kwam, lichten wij hieronder toe.

Recht op schadevergoeding

Wanneer iemand letsel heeft opgelopen door de schuld van een ander, dan bestaat er recht op schadevergoeding. De schadevergoeding bestaat uit twee delen. De materiële vergoeding is de optelsom van alle gemaakte en in de toekomst te verwachten (extra) kosten en gemiste inkomsten.  Daarnaast wordt smartengeld uitgekeerd, als een vergoeding voor de emotionele schade en het psychische lijden. Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld wordt rekening gehouden met vergelijkbare gevallen. In de praktijk kijken we dan naar de Smartengeldgids, een verzameling uitspraken over smartengeld, gerubriceerd naar het soort letsel en de ernst van de gevolgen.

Hoogte van smartengeldbedragen

De hoogte van smartengeldbedragen in Nederland is in verhouding tot de ons omringende landen erg laag. Deze verschillen worden steeds groter. Al meer dan twintig jaar is het maximaal uit te keren bedrag  in Nederland € 136.134,-.Dit is zelfs in die periode nauwelijks aangepast aan de inflatie. In Duitsland ligt dit vier keer zo hoog. In Engeland zijn de vergoedingen gemiddeld twee maal hoger dan in Nederland. Het lijkt er bijna op alsof onder Nederlandse rechters een afkeer bestaat voor het toekennen van een vergoeding voor smartengeld, mogelijk door angst voor “Amerikaanse toestanden”.

Beter vaststellen smartengeld

Maar er lijkt toch verandering op komst. Inmiddels lopen bedragen zo ver uit de pas met de ons omringende landen, dat zelfs de verzekeraars (de betalende partijen) vinden dat er wat moet gebeuren. Samen met slachtofferadvocaten werken de verzekeraars onder leiding van de Letselschaderaad aan een systeem waarmee het smartengeld beter kan worden vastgesteld. Het moet niet alleen eenvoudiger worden om smartengeld vast te stellen, maar ook moet de huidige willekeur worden verminderd. Daarnaast wordt het tijd dat de vergoedingen royaler worden.

In de toekomst hogere bedragen

Ook binnen de rechterlijke macht lijkt zich een verandering te voltrekken. In een recente uitspraak van 5 augustus 2014 stelt het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de kritiek op de hoogte van toegekende smartengeldbedragen terecht en begrijpelijk is. Het Hof vindt dat de huidige smartengeldbedragen niet langer recht doen aan de ‘gevoelswaarde’ van geld. In de afgelopen jaren zijn de loterijprijzen als uitdrukking van de waarde van geluk, fors gestegen, terwijl de smartengeldbedragen als uitdrukking van de waarde van pech, gelijk zijn gebleven. Het Hof verwacht dat er in de toekomst hogere bedragen zullen worden uitgekeerd.

Compensatie voor pijn en verdriet

Een prima ontwikkeling. Want dagelijks ervaren wij dat voor onze cliënten de waardering van het smartengeld als compensatie voor pijn, ongemak en verdriet, vaak veel zwaarder weegt dan de waarde van de materiële schadeposten.

Verwante informatie

Verwante diensten

Contact

Laat u altijd goed (juridisch) adviseren over letselschade. Voor meer informatie neemt u contact op met Wolthers Jagersma advocaten


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | website beheer dotsolutions