Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

De bescherming van fietser en voetgangers; hoe zit dat nu precies?

Het zal veel mensen bekend voorkomen. Op een verjaardag foetert een oom over de vergaande verantwoordelijkheid van de automobilist in ons verkeer: “Als automobilist ben je altijd schuldig!”, of: “Ook al rijd je als fietser door rood en je wordt aangereden dan krijg je alsnog je schade vergoed!”. Heeft deze oom gelijk? En hoe zit het eigenlijk als je als werknemer aan ‘de gevaren van het verkeer’ wordt blootgesteld en een ongeval vindt plaats?

Ons Nederlandse recht kenmerkt zich door bescherming van ‘zwakkere/bijzondere’ partijen ten opzichte van andere ‘meer machtige/krachtige’ partijen. Denk aan consumenten ten opzichte van professionele handelaren, werknemers versus werkgevers en ook ongemotoriseerde tegenover gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Een fietser of voetganger is tijdens zijn deelname aan het verkeer veel kwetsbaarder dan bijvoorbeeld een automobilist. De automobilist brengt door het besturen van zijn voertuig (met veel massa en hoge snelheid) een groter gevaar teweeg dan de voetganger of fietser. De wetgever heeft deze ongelijkheid willen opheffen door een vergaande bescherming te bieden aan fietsers of voetgangers die letsel oplopen bij een ongeval.

Art. 185 WVW

De bescherming van fietsers of voetgangers die betrokken raken bij een ongeval met een motorvoertuig is geregeld in art. 185 WVW (Wegenverkeerswet). Het moet gaan om een ongeval dat op de openbare weg heeft plaatsgevonden. Een aanrijding op een afgesloten parkeerplaats valt hier dus niet onder. Bij een ongeval tussen een automobilist en een fietser, is de automobilist aansprakelijk, tenzij er sprake is van overmacht. Overmacht wordt in de rechtspraak vrijwel niet aangenomen.

Eigen schuld van de ongemotoriseerde?

Moet de automobilist dan altijd de gehele schade van een fietser betalen? Nee. Niet als de ongemotoriseerde zelf een verkeersfout maakt. Een fietser die door rood licht rijdt waardoor een aanrijding plaatsvindt met een auto, zal vermoedelijk een deel van zijn schade zelf moeten dragen. Een automobilist zal bij ongemotoriseerden ouder dan 14 jaar overigens altijd 50% van de schade (nooit minder) hebben te betalen. Dit kan wel een hoger percentage worden. Ook al heeft een fietser voor 90% schuld aan het ontstaan van het ongeval, dan nog krijgt die fietser altijd 50% van de schade vergoed. Bij heel ernstig letsel, kan dit percentage oplopen naar 100%. Dat wordt de “billijkheidscorrectie” genoemd. Kinderen jonger dan 14 jaar ontvangen altijd een volledige (100%) vergoeding van hun schade, dus ook als het kind zelf de verkeersfout maakt. Een behoorlijk vergaande, maar terechte bescherming nu kinderen de gevaren van het snelle verkeer slecht kunnen inschatten. Dit is alleen anders wanneer het kind de schade opzettelijk heeft veroorzaakt. De automobilist moet dat dan wel kunnen bewijzen.

De werknemer in het verkeer

Ongemotoriseerde verkeersdeelnemer genieten dus een grote bescherming. De werknemer werd ook al benoemd als beschermde partij in ons recht. Hoe zit het met de regels als je als werknemer tijdens je werk in het verkeer een ongeluk overkomt?

Een werkgever heeft voor de veiligheid van zijn werknemers een vergaande zorgplicht om ongelukken op de werkvloer te voorkomen. Een werkgever kan echter lastig bescherming bieden tegen de gevaren van het Nederlandse verkeer. Een werknemer die aan het verkeer deelneemt, kan op allerlei manieren betrokken raken bij een ongeval. In het geval van een eenzijdig ongeval (een werknemer rijdt tegen een boom en lijdt schade) is vaak geen aansprakelijke partij aan te wijzen. Voor die gevallen is de werkgever verplicht een behoorlijke verzekering af te sluiten die de schade van de werknemer voldoende dekt. Ook in dit kader geldt dus een behoorlijk vergaande bescherming.

Laat u vrijblijvend informeren

Heeft u schade opgelopen tijdens deelname aan het verkeer of als werknemer? Er zijn vaak mogelijkheden uw schade vergoed te krijgen. Laat u daarover vrijblijvend informeren.


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | website beheer dotsolutions