Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Letselschade en bijstandsuitkering

Wanneer je ernstig gewond raakt bij een ongeval kun je voor de rest van je leven forse beperkingen ondervinden. Als het ongeval veroorzaakt is door een ander zal hij of zij (vaak diens verzekeraar) een schadevergoeding moeten betalen. Meestal is dit een bedrag ineens, bestaande uit een optelsom van verschillende schadeposten. Hiermee word je in staat geacht om in de toekomst steeds terugkerende kosten te financieren. Vaak zal in dit bedrag ook smartengeld (vergoeding voor immateriële schade) begrepen zijn. Maar stel dat het slachtoffer aangewezen is op een bijstandsuitkering. Hoe gaat de gemeente zich opstellen als er een hoog bedrag aan schadevergoeding wordt betaald? Moet het slachtoffer dit bedrag dan aan levensonderhoud besteden, zodat de bijstandsuitkering kan worden beëindigd? Of mag het slachtoffer dit bedrag reserveren zodat daarmee toekomstige kosten kunnen worden betaald? Het antwoord op deze vragen is niet eenduidig te geven.

Participatiewet

De gemeente zal de ontvangen schadevergoeding toetsen aan de Participatiewet. Daarbij hanteert de gemeente de gedachte dat een bijstandsuitkering een sociaal vangnet betreft om een bestaansminimum te garanderen.

Wanneer er inkomensschade wordt vergoed dan zal dit altijd consequenties hebben voor de bijstandsuitkering. Dat kan er zelfs toe leiden dat de bijstandsuitkering vanaf de datum van het ongeval wordt teruggevorderd. Wanneer er andere schade wordt vergoed (zoals toekomstige zorgkosten, huishoudelijke hulp of medische kosten) dan zal de gemeente steeds per schadepost beoordelen of, en in welke mate, dit consequenties heeft voor de bijstandsuitkering.

Iedere gemeente heeft hierin een enorme beleidsvrijheid. Dat kan tot grote rechtsongelijkheid leiden. In onze praktijk komen wij per gemeente grote verschillen tegen over hoe hiermee wordt omgegaan. Dit speelt vooral bij de schadecomponent smartengeld, de schadevergoeding voor gederfde levensvreugde. Sommige gemeenten laten het ontvangen smartengeld geheel of gedeeltelijk vrij, terwijl andere gemeenten het smartengeld soms wel tot 2/3 optellen bij het niet vrij te laten vermogen. Dit betekent dat het slachtoffer dan maar 1/3 van het ontvangen smartengeld mag behouden. De rest wordt gekort op de bijstandsuitkering.

Informatieplicht

Op iedere bijstandsgerechtigde rust ten opzichte van de gemeente een informatieplicht. Alles wat van belang kán zijn voor zijn/haar inkomens- en vermogenspositie moet aan de gemeente worden gemeld. Dus ook de mogelijke ontvangst van een schadevergoeding wegens letselschade. Laat het slachtoffer dit na dan kan dat leiden tot intrekking, korting of herziening van het recht op bijstandsuitkering. Deze verplichting vereist daarom volledige transparantie zodat, al voordat de schadevergoeding wordt ontvangen, met de gemeente overlegd kan worden over hoe hiermee om moet worden gegaan. Dat voorkomt verrassingen achteraf.

Wanneer de bijstandsgerechtigde zijn recht op een bijstandsuitkering zal verliezen vanwege de ontvangst van schadevergoeding, dan vormt dit onderdeel van de schade. De aansprakelijke partij dient ook dit deel van de schade uiteindelijk aan het slachtoffer te vergoeden.

Conclusie

Het is daarom noodzakelijk om altijd goed op te letten wanneer een slachtoffer een bijstandsuitkering ontvangt. Mogelijk verliest het slachtoffer zijn recht op een bijstandsuitkering geheel of gedeeltelijk. Dit verschilt per gemeente. De verschillen kunnen groot zijn. Het verdient aanbeveling om problemen met de gemeente te voorkomen. De tijdige inschakeling van een in letselschade gespecialiseerde advocaat kan hierbij uitkomst bieden.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen? Of wilt u een van onze medewerkers spreken? Neem dan contact met ons op.


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | website realisatie dotsolutions