Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Meer dodelijke slachtoffers van bedrijfsongevallen in 2016

Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen steeg in 2016 met 14% ten opzichte van het jaar daarvoor. Door arbeidsongevallen kwamen 70 werknemers 's avonds niet meer thuis. Maar liefst 19 slachtoffers meer dan in 2015. De meeste slachtoffers vallen in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer.

Aansprakelijkheid werkgever

Artikel 7:658 BW regelt de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemer wanneer schade wordt geleden als gevolg van een arbeidsongeval. Een werkgever moet kunnen aantonen dat hij alle redelijkerwijs te vergen maatregelen heeft getroffen om een ongeval te voorkomen.

Zorgplicht van de werkgever

Wanneer iemand tijdens zijn werk slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval en letselschade lijdt, is de werkgever hiervoor in beginsel aansprakelijk. De werkgever kan zijn aansprakelijkheid afwenden als hij bewijst dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Die zorgplicht reikt erg ver. Een werkgever moet gevaren signaleren, maatregelen treffen om deze gevaren op te heffen, veiligheidsmiddelen beschikbaar stellen (bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen zoals helm, vest, schoeisel), medewerkers instrueren over het gebruik daarvan én er op toezien dat deze instructies worden nagekomen.

Juridische hulp bij bedrijfsongevallen

Het vestigen van de aansprakelijkheid kan een lastig proces zijn, waarbij vaak sprake is van discussie en soms een rechtszaak. Het slachtoffer krijgt te maken krijgen met verzekeringsmaatschappijen, waar professionals werken: goed opgeleide experts die gewend zijn letselschades te behandelen. Daarmee is op zich niets mis. Maar slachtoffers zijn doorgaans niet bekend met het aansprakelijkheidsrecht. Slachtoffers weten niet waar zij recht op hebben of hoe de schadevergoeding moet worden berekend. Onze advocaten helpen u graag in deze kwetsbare en moeilijke tijd en dat kan kosteloos. Hoe eerder u contact met ons legt, des te meer wij voor u kunnen betekenen.


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | website hosting dotsolutions