Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Wie is aansprakelijk bij een ongeluk of ongeval door slecht wegdek

De gemeente Stichtse Vecht werd door de rechter schuldig bevonden aan een dodelijk motorongeval dat in maart 2009 heeft plaatsgevonden. Daarbij kwamen twee motorrijdsters om het leven. Ondanks klachten van buurtbewoners over hobbels in de weg en een eerder ongeval, heeft de gemeente niets gedaan om de gevaarlijke situatie te beëindigen. Er waren geen waarschuwingsborden geplaatst, er was geen snelheidsbeperking ingesteld, het gevaarlijke weggedeelte was niet afgezet. De dood van de motorrijdsters is naar het oordeel van de rechtbank ontstaan door nalatigheid van de gemeente.

Strafrecht en civiel recht

Waarom werd dit bericht zo breed uitgemeten in de media? Het is alom bekend dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor het wegbeheer binnen hun grenzen en wel vaker aansprakelijk zijn gesteld voor schade die is ontstaan door slecht wegonderhoud. Ook zijn er vaker rechtszaken tegen gemeentes aangespannen.

Strafzaak

Het bijzondere aan deze kwestie was, dat het een strafzaak betrof. In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Ook is vastgelegd hoe mag worden gereageerd als iemand de regels overtreedt, welke straf of boete er kan worden opgelegd. Voorbeelden van strafrechtelijke regels staan in het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet.

Het civiele recht , ook wel burgerlijk recht genoemd, regelt de verhouding tussen burgers en bedrijven onderling. Voorbeelden zijn huurrecht, arbeidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Hierin is bijvoorbeeld geregeld wie de schade van een ander moet vergoeden en onder welke voorwaarden.

'Aansprakelijk voor' en 'schuldig aan'

Er bestaat dus een verschil tussen ‘aansprakelijk zijn voor’ en ‘schuldig zijn aan’. Ouders zijn bijvoorbeeld aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door hun minderjarige kinderen, ook al zijn ze daar niet schuldig aan. Een bezitter van een hond is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gedrag van zijn dier, ook al heeft hij zelf niet gebeten. Gemeentes zijn wel vaker aansprakelijk gesteld voor schade veroorzaakt door slecht wegbeheer, dit is echter pas de tweede keer dat een gemeente is veroordeeld voor dood door schuld, een strafbaar feit dus.

Boete

Omdat de gemeente een rechtspersoon is, is celstraf niet mogelijk. Daarom heeft de strafrechter de gemeente Stichtse Vecht een  boete opgelegd. Dit heeft niets te maken met de eventuele overlijdensschade die de nabestaanden van de motorrijdsters uitgekeerd zullen kunnen krijgen. De discussie over aansprakelijkheid is door dit vonnis echter wel gevoerd. Want waar iemand die aansprakelijk is voor schade, niet gelijk schuldig hoeft te zijn, geldt dit andersom wel. Iemand die schuldig is bevonden, is (doorgaans) ook aansprakelijk voor de geleden schade. Maar daar ging het de nabestaanden niet om. Zij wilden alleen maar gerechtigheid.

Verwante informatie

Verwante diensten

Contact

Voor meer informatie neemt u contact op met Wolthers Jagersma advocaten


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | webapplicatie dotsolutions