Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Uitgelicht: de Schadeverzekering Inzittenden:
een geluk bij een ongeluk


Verkeersongevallen waar een auto bij betrokken is, vormen een groot deel van ons werk. Steeds vaker hebben onze cliënten een Schadeverzekering Inzittenden afgesloten. Dit blijkt voor de meerijders (de inzittenden) van de auto, maar zeker voor de bestuurder vaak een geluk bij een ongeluk te zijn. Vooral wanneer de bestuurder zelf (mede-)veroorzaker van het ongeval is.

Diverse soorten inzittendenverzekeringen

Er zijn grofweg twee soorten inzittendenverzekeringen. De Schadeverzekering Inzittenden (SVI) en de Ongevallen Inzittenden verzekering (OIV). Hoewel ze in naam op elkaar lijken en dezelfde doelgroep bedienen, zijn de verschillen erg groot. De SVI dekt de materiële en immateriële schade zoals een slachtoffer die ook vergoed krijgt als er een aansprakelijke derde is op grond van art. 6:107 BW. In veel polissen staat vermeld dat de schade conform dit artikel wordt betaald.
De OIV daarentegen dekt (slechts) vaste bedragen voor iemand die letsel oploopt. Om voor een OIV uitkering in aanmerking te komen moet een percentage invaliditeit vastgesteld te worden. Soms is er geen invaliditeit, maar wel veel schade. Vrijwel altijd is de geleden schade een stuk hoger dan de uitkering van de OIV polis.
In grote lijnen komt het erop neer dat bij een SVI alle inzittenden, inclusief de bestuurder, verzekerd zijn tegen de werkelijk geleden schade, terwijl bij een OIV de inzittenden verzekerd zijn bij blijvende (gedeeltelijke) invaliditeit tegen een vooraf gemaximeerd bedrag. De SVI biedt derhalve een veel completere dekking.

Polisdekking

Binnen de Schadeverzekeringen Inzittenden komen we echter grote verschillen tegen qua polisdekking. Een aantal voorbeelden uit onze praktijk:

 1. Smartengeld is soms niet meeverzekerd: slachtoffers krijgen dan geen vergoeding voor de gederfde levensvreugde: de pijn en ellende die iemand heeft van een ongeval.
 2. Het verlies aan arbeidsvermogen is niet altijd volledig meeverzekerd: soms is de dekking slechts 30% van het laatstgenoten salaris. De verzekeraar gaat er van uit dat de rest wordt opgevangen door ofwel het UWV (Wia) of een AOV (bij zelfstandigen). Over het hoofd wordt gezien dat veel cliënten door het UWV wel worden afgekeurd voor eigen werk, maar goedgekeurd voor ander werk. Zij ontvangen dus geen, of hooguit een beperkte/tijdelijke WW-uitkering. En het is maar de vraag of er ander werk gevonden kan worden. Ander werk moet wel mogelijk en haalbaar zijn. Denk aan lange omscholingstrajecten, waar bijv. het UWV bij de keuring geen rekening mee hoeft te houden. De werkelijke schade is derhalve vaak veel hoger dan de 30% die sommige SVI-verzekeraars bieden.
 3. De buitengerechtelijke kosten zijn niet altijd gedekt. Dat houdt in dat een cliënt niet alle kosten vergoed krijgt van rechtsbijstand door een letselschadespecialist, zoals ons kantoor. Dit is niet in het belang van de cliënt. Die staat voor een lastige keuze. Of hij betaalt zelf de kosten van rechtsbijstand en reserveert daarvoor een deel van de schadevergoeding, die daar eigenlijk niet voor bedoeld is. Een andere optie is dat de cliënt de schade zelf regelt, zonder hulp van een letselschadespecialist. Je krijgt dan een situatie van een deskundige namens de verzekeraar tegenover iemand voor wie de materie geen dagelijkse kost is. Een ongelijke strijd.
 4. Wanneer er ook een aansprakelijke tegenpartij is, kan meestal een keuze gemaakt worden waar de schade verhaald wordt: of op de eigen polis of bij de wederpartij. Bij de keuze zullen wij rekening houden met de dekking zoals hierboven beschreven, maar ook met onze ervaringen met de beide verzekeraars. Soms is er echter een zogenaamde ‘na-u’- clausule van toepassing op de SVI-polis. Wanneer er ook een aansprakelijke partij is, moet daar dan eerst een beroep op gedaan worden. De eigen polis kan dan niet worden aangesproken.

Het afsluiten van een SVI raden wij zeer aan voor alle automobilisten en motorrijders. Werkgevers zijn zelfs verplicht te zorgen voor een adequate verzekering die dekking biedt tegen risico’s die werknemers lopen als bestuurder in het verkeer. Daarbij is het wel van belang goed te letten op de polisdekking. Hiermee voorkom je nare verrassingen. Een ongeval is al erg genoeg. Een verzekeringsadviseur kan u hierin goed adviseren.


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | website optimalisatie dotsolutions