Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

ZZP’er ook beschermd bij bedrijfsongevallen

Tijdelijke werknemers zijn relatief vaker slachtoffer van ongevallen op het werk dan vaste werknemers. Dat heeft de Inspectie SZW (vroeger de arbeidsinspectie) onlangs geconstateerd. De inspectie vermoedt dat risicovolle klussen vaker worden uitbesteed aan ZZP’ers, die regelmatig te weinig investeren in hun eigen arbeidsveiligheid. Maar wie moet bij een ongeval tijdens het werk eigenlijk de (letsel)schade vergoeden?

Werkgever verplicht tot schadevergoeding

Werknemers in loondienst zijn goed beschermd tegen de gevolgen van een ongeval op het werk. In artikel 7:658 BW is deze vorm van aansprakelijkheid geregeld. Kort gezegd komt het erop neer dat de werkgever verplicht is de (letsel)schade die zijn werknemer tijdens het werk lijdt te vergoeden, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht of dat er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Volgens de Hoge Raad geldt deze aansprakelijkheid in bepaalde situaties ook voor ingehuurde zelfstandigen, die in opdracht van de werkgever werkzaamheden verrichten.

Opdrachtgever en ingehuurde ZZP'ers

Een ZZP’er (een zelfstandige zonder personeel) repareerde machines in opdracht van een ander bedrijf. Op een dag ging het mis: de ZZP’er kreeg tijdens het werk een ongeval, waardoor zijn rechterbeen geamputeerd moest worden. Hij stelde zijn opdrachtgever aansprakelijk op grond van het eerder genoemde wetsartikel. In het vierde artikellid staat namelijk dat de werkgever niet alleen aansprakelijk  kan worden gesteld voor schade van zijn eigen werknemers, maar onder bepaalde voorwaarden ook voor schade van anderen die gelijk te stellen zijn met zijn eigen werknemers. Voorheen werd hierbij voornamelijk gedacht aan uitzendkrachten of stagiaires, maar nu heeft de Hoge Raad aangegeven dat dit ook kan gelden voor ingehuurde ZZP’ers.

Werkzaamheden in relatie tot bedrijfsactiviteiten

Het moet dan wel gaan om werkzaamheden van een ZZP’er die ook door eigen werknemers hadden kunnen worden verricht en werkzaamheden betreffen die tot de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever behoren. Een accountantskantoor dat een zelfstandige inhuurt om de verwarmingsketel na te kijken valt hier dus niet onder. De ZZP’er die door een aannemer wordt ingehuurd als extra paar handen om een bouwproject eerder af te ronden, zal hier wel onder vallen.

Bewijslast bij de ZZP'er of de werkgever?

Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, staat de ZZP’er niet gelijk met lege handen. Op grond van een ander artikel (6:162 BW) is de opdrachtgever verplicht maatregelen te treffen voor de veiligheid van ingehuurde zelfstandigen. Het grote verschil tussen deze artikelen schuilt in de bewijslast: Wanneer het ongeval wordt behandeld als een bedrijfsongeval, moet de werkgever bewijzen dat hij er alles aan gedaan heeft om dit te voorkomen. Bij toepassing van artikel 6: 162 BW moet de ZZP’er bewijzen dat de opdrachtgever tekort is geschoten. Dat is vaak een stuk lastiger.

Verwante informatie

Verwante diensten

Contact

Laat u altijd goed (juridisch) adviseren over letselschade. Voor meer informatie neemt u contact op met Wolthers Jagersma advocaten


klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | Website door Webba