Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

Medische missers en letselschade

Wanneer een arts een verwijtbare fout maakt tijdens een medische handeling, zal de schade vergoed moeten worden. Medische fouten komen helaas veel voor. Soms is er geen sprake van een fout, maar van een complicatie. Daar voeren wij vaak discussie over, zowel met ziekenhuizen als met hun verzekeringsmaatschappijen.

Contact opnemen

Persoonlijk en deskundig advies op maatOnze letselschade specialisten helpen u graag.

Geen garantie

Medische aansprakelijkheid is een van de lastigste onderwerpen uit ons aansprakelijkheidsrecht. Dat komt omdat een arts geen resultaatsverplichting heeft, maar een inspanningsverplichting: de verplichting om z’n best te doen. Artsen kunnen (meestal) niet een bepaald resultaat garanderen; er zijn te veel onvoorziene factoren die van invloed kunnen zijn. Uiteraard zijn er fouten die zonder discussie tot aansprakelijkheid leiden, zoals de klassieke links-rechts verwisselingen: een amputatie van het verkeerde been of een operatie aan het verkeerde oog. Maar er is een groot grijs gebied waarin aansprakelijkheid niet direct vast staat.

Fout gegaan of fout gedaan?

Wanneer er tijdens een operatie een complicatie optreedt, is het niet altijd even eenvoudig om aansprakelijkheid te kunnen beoordelen. Daarvoor is het in ieder geval noodzakelijk dat de betrokken arts alle informatie verschaft die noodzakelijk is om te kunnen nagaan wat er precies is gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan operatieverslagen of beeldvormend materiaal zoals foto’s of scans. Zolang een arts “naar beste weten en kunnen” zijn behandeling heeft verricht, kan hem niet veel worden verweten. Dit is natuurlijk anders wanneer de complicatie te voorzien was geweest en voorkomen had kunnen worden. Of wanneer de complicatie is ontstaan doordat verzuimd is een voorgeschreven behandelprotocol te volgen.

Heeft de arts naar beste weten gehandeld?

In de praktijk blijkt er dus een verschil te bestaan tussen ‘fout gegaan’ en ‘fout gedaan’. Wanneer iets fout is gegaan, kan de arts er al het mogelijke aan hebben gedaan om de complicatie te voorkomen. Wanneer iets fout is gedaan, heeft hij steken laten vallen en valt hem wel iets te verwijten. De vraag die bij dit soort vraagstukken moet worden beantwoord, is of de arts voorafgaand, tijdens, of na  zijn ingreep heeft gehandeld “naar beste weten en kunnen volgens de op dat moment geldende wetenschappelijke inzichten en standaarden”.

Advies medisch adviseur

Dat is doorgaans geen juridische vraagstuk. Het is veel meer een medische beoordeling. Daarom laten wij ons bij vraagstukken over medische aansprakelijkheid altijd adviseren door een eigen medisch adviseur. Hij kan beoordelen of het medisch dossier compleet is, of dat er belangrijke informatie ontbreekt. Hij kan deze informatie ook interpreteren en beoordelen wat er precies aan de hand is geweest.

Onafhankelijk deskundige inschakelen

Een verzekeringsmaatschappij maakt zelf ook gebruik van medisch adviseurs. Soms wordt aansprakelijkheid snel erkend, maar vaker gebeurt het dat daarover veel strijd ontstaat. Meestal wordt dat opgelost door het oordeel te vragen van een onafhankelijk deskundige. Dit is meestal een hoogleraar verbonden aan een Universitair Medisch Centrum.

Informatieplicht over risico’s

Bij sommige ingrepen is de kans op het ontstaan van een complicatie bij voorbaat aanwezig. Voorafgaand aan een behandeling moet een arts u altijd om toestemming vragen. Daarvoor is het noodzakelijk dat u duidelijk wordt geïnformeerd over de diagnose en de aard van de ingreep. De mogelijke risico’s op complicaties moeten worden besproken en alternatieve behandelmethoden dienen geschetst te worden. Alleen zo is een patiënt in staat een goede afweging te maken van eventuele kansen en risico’s. Dit noemen we “informed consent”.

Arts kan schadeplichtig zijn

Wanneer deze toestemming niet wordt gevraagd, kan een arts mogelijk ook schadeplichtig zijn. Bijvoorbeeld wanneer een weldenkende patiënt bij juiste informatievoorziening zou hebben afgezien van deze ingreep. Niet alles wat mis gaat tijdens een behandeling valt een arts te verwijten. Maar wanneer er werkelijk iets fout is gedaan, zijn excuses alleen niet genoeg. Dan behoort de letselschade vergoed te worden.

Contact

Laat u altijd goed (juridisch) adviseren over letselschade. Voor meer informatie neemt u contact op met Wolthers Jagersma advocaten

contact opnemen

Verwante informatie

Verwante diensten

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | web applicaties dotsolutions