Juridische hulp nodig? Neem contact met ons op.

Mijn dossier.

PRIVACYSTATEMENT WOLTHERS JAGERSMA ADVOCATEN

 
Wolthers Jagersma Advocaten B.V. verder te noemen: Wolthers Jagersma Advocaten, gevestigd te Zuidwolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01180667, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Wolthers Jagersma Advocaten met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Wolthers Jagersma Advocaten persoonsgegevens verwerkt: 
 
 
 1.  Verwerking van persoonsgegevens

Wolthers Jagersma Advocaten verwerkt persoonsgegevens die:
 
 
De website van Wolthers Jagersma Advocaten kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen worden geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Wolthers Jagersma Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Wolthers Jagersma Advocaten verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze platformen. 
 
Zie hier voor een gedetailleerde omschrijving omtrent persoonsgegevens n.a.v. bezoek van onze website en onze uitingen op sociale media en nieuwsbrief.

Privacyverklaring website
 
 1. Doeleinden verwerking 

Wolthers Jagersma Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
 1. Rechtsgrond

Wolthers Jagersma Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
 
 1. Verwerkers

Wolthers Jagersma Advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Wolthers Jagersma Advocaten persoonsgegevens verwerken. Wolthers Jagersma Advocaten sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.  
 
 1. Persoonsgegevens delen met derden

Wolthers Jagersma Advocaten deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het onder meer nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een advies of gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie, een deskundige of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Wolthers Jagersma Advocaten deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
 
 1. Doorgifte buiten de EER 

Wolthers Jagersma Advocaten geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Wolthers Jagersma Advocaten er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
 1. Bewaren van gegevens

 
Wolthers Jagersma Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Wolthers Jagersma Advocaten hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 

 

 1. Wijzigingen privacystatement

 
Wolthers Jagersma Advocaten kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Wolthers Jagersma Advocaten gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 
 1. Verzoeken, vragen en klachten

Een betrokkene kan Wolthers Jagersma Advocaten verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Verzoeken kunnen door een betrokkene worden ingediend door een 
e-mailbericht te sturen naar info@wolthersjagersma.nl en zullen in beginsel binnen een maand na ontvangst worden beoordeeld. 
 
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Wolthers Jagersma Advocaten persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Wolthers Jagersma Advocaten door een e-mailbericht te sturen naar info@wolthersjagersma.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 
 

klant aan het woord

 • Wat valt er allemaal onder letselschade en hoe krijg je waar je recht op hebt.

  Joyce (19), student

 • Blij dat ik tijdig advies heb ingewonnen.
  Zo hoefde ik niet alleen met de verzekeraar om tafel.

  Monique (55), verpleegkundige

 • De verzekeraar wilde mijn schade afkopen met 15.000 Euro.
  En ik maar denken dat dat redelijk was...

  Arjan (28), ondernemer

Blijf op de hoogte en meld je aan voor onze nieuwsbrief

sitemap | contact | privacy | cookie instellingen | web applicaties dotsolutions